Miejsce w kat. "M"

23.

Miejsce ogółem

26.

Czas

00:43:18

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 16 zajmował 24. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,13% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 21 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 16 uzyskał 24. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 21. czas na etapie "5 km" oraz 24. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach