Miejsce w kat. "M"

42.

Miejsce ogółem

43.

Czas

00:45:34

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 1355 zajmował 63. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,44% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 58 pozycję, a następnie awansował na 48. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1355 uzyskał 63. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 62. czas na etapie "5 km" oraz 37. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach