Miejsce w kat. "M"

20.

Miejsce ogółem

21.

Czas

00:43:08

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 1265 zajmował 16. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,05% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 19 pozycję, a następnie spadł na 20. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1265 uzyskał 16. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 27. czas na etapie "5 km" oraz 26. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach