Miejsce w kat. "M"

18.

Miejsce ogółem

17.

Czas

00:42:23

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 1213 zajmował 14. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,77% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 16 pozycję, a następnie spadł na 18. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1213 uzyskał 14. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 16. czas na etapie "5 km" oraz 23. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach