Miejsce w kat. "M"

3.

Miejsce ogółem

3.

Czas

00:37:40

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 121 zajmował 3. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,28% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 3 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 121 uzyskał 3. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 3. czas na etapie "5 km" oraz 3. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach