Miejsce w kat. "M"

46.

Miejsce ogółem

48.

Czas

00:45:51

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 1127 zajmował 59. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,9% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 51 pozycję, a następnie spadł na 52. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1127 uzyskał 59. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 48. czas na etapie "5 km" oraz 52. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach