Miejsce w kat. "M"

40.

Miejsce ogółem

45.

Czas

00:45:27

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 106 zajmował 70. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 9,39% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 56 pozycję, a następnie awansował na 53. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 106 uzyskał 70. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 52. czas na etapie "5 km" oraz 42. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach