Miejsce w kat. "M"

39.

Miejsce ogółem

41.

Czas

00:45:27

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,5 km" zawodnik nr 1037 zajmował 30. pozycję na 735 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,95% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 36 pozycję, a następnie spadł na 40. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1037 uzyskał 30. czas na 735 osób, które ukończyły etap "2,5 km", a następnie 44. czas na etapie "5 km" oraz 62. czas na etapie "7,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach