Miejsce w kat. "M"

10.

Miejsce ogółem

10.

Czas

00:48:59

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "2,2 km" zawodnik nr 269 zajmował 14. pozycję na 441 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,95% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 11 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 269 uzyskał 14. czas na 441 osób, które ukończyły etap "2,2 km", a następnie 11. czas na etapie "4,3 km" oraz 11. czas na etapie "6,5 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach