Miejsce w kat. "K"

3.

Miejsce ogółem

23.

Czas

01:17:57

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 5 zajmował 23. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,6% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 20 pozycję, a następnie spadł na 24. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 5 uzyskał 23. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 21. czas na etapie "10 km" oraz 27. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach