Miejsce w kat. "M"

2.

Miejsce ogółem

2.

Czas

01:07:37

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 4403 zajmował 2. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,03% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 2 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 4403 uzyskał 2. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 2. czas na etapie "10 km" oraz 2. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach