Miejsce w kat. "M"

5.

Miejsce ogółem

5.

Czas

01:09:50

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 4167 zajmował 6. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,14% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 6 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 4167 uzyskał 6. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 3. czas na etapie "10 km" oraz 5. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach