Miejsce w kat. "M"

21.

Miejsce ogółem

24.

Czas

01:18:03

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 3947 zajmował 32. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,85% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 22 pozycję, a następnie awansował na 20. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 3947 uzyskał 32. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 15. czas na etapie "10 km" oraz 17. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach