Miejsce w kat. "M"

11.

Miejsce ogółem

11.

Czas

01:14:14

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 3269 zajmował 13. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,33% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 13 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 3269 uzyskał 13. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 12. czas na etapie "10 km" oraz 10. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach