Miejsce w kat. "M"

14.

Miejsce ogółem

14.

Czas

01:15:06

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 3218 zajmował 14. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,36% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 14 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 3218 uzyskał 14. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 14. czas na etapie "10 km" oraz 13. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach