Miejsce w kat. "M"

13.

Miejsce ogółem

13.

Czas

01:14:37

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1609 zajmował 9. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,22% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 11 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1609 uzyskał 9. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 10. czas na etapie "10 km" oraz 15. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach