Miejsce w kat. "M"

16.

Miejsce ogółem

17.

Czas

01:16:40

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 140 zajmował 21. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,55% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 18 pozycję, a następnie awansował na 16. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 140 uzyskał 21. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 19. czas na etapie "10 km" oraz 18. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach