Miejsce w kat. "M"

38.

Miejsce ogółem

45.

Czas

01:20:07

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 10003 zajmował 51. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,37% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 44 pozycję, a następnie awansował na 42. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 10003 uzyskał 51. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 42. czas na etapie "10 km" oraz 42. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach