Miejsce w kat. "M"

37.

Miejsce ogółem

44.

Czas

01:20:07

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 10002 zajmował 50. pozycję na 3674 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,34% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 46 pozycję, a następnie awansował na 45. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 10002 uzyskał 50. czas na 3668 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 45. czas na etapie "10 km" oraz 41. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach