Miejsce w kat. "M"

9.

Miejsce ogółem

9.

Czas

02:43:42

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 981 zajmował 18. pozycję na 1702 osób, które wystartowały (po tym etapie 1% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 15 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 981 uzyskał 18. czas na 1701 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 15. czas na etapie "10 km" oraz 15. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach