Miejsce w kat. "M"

2.

Miejsce ogółem

2.

Czas

02:34:35

Analiza według czasów netto
Wykryto brak międzyczasów na niektórych punktach pomiarowych
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 806 zajmował 2. pozycję na 1702 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,06% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 2 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.



Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 806 uzyskał 2. czas na 1701 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 1. czas na etapie "10 km" oraz 3. czas na etapie "15 km".



Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach