Miejsce w kat. "M"

25.

Miejsce ogółem

26.

Czas

02:54:31

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 501 zajmował 37. pozycję na 1702 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,12% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 38 pozycję, a następnie awansował na 35. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 501 uzyskał 37. czas na 1701 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 37. czas na etapie "10 km" oraz 37. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach