Miejsce w kat. "M"

29.

Miejsce ogółem

30.

Czas

02:56:04

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 477 zajmował 46. pozycję na 1702 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,65% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 50 pozycję, a następnie spadł na 52. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 477 uzyskał 46. czas na 1701 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 53. czas na etapie "10 km" oraz 57. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach