Miejsce w kat. "M"

31.

Miejsce ogółem

32.

Czas

02:56:22

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1844 zajmował 74. pozycję na 1702 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,29% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 57 pozycję, a następnie awansował na 55. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1844 uzyskał 74. czas na 1701 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 57. czas na etapie "10 km" oraz 45. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach