Miejsce w kat. "M"

48.

Miejsce ogółem

49.

Czas

02:59:06

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1794 zajmował 23. pozycję na 1702 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,3% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 25 pozycję, a następnie awansował na 24. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1794 uzyskał 23. czas na 1701 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 25. czas na etapie "10 km" oraz 31. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach