Miejsce w kat. "M"

35.

Miejsce ogółem

37.

Czas

02:57:16

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1208 zajmował 49. pozycję na 1702 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,83% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 47 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1208 uzyskał 49. czas na 1701 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 42. czas na etapie "10 km" oraz 46. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach