Miejsce w kat. "M"

27.

Miejsce ogółem

28.

Czas

02:55:21

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1183 zajmował 24. pozycję na 1702 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,36% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 22 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1183 uzyskał 24. czas na 1701 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 22. czas na etapie "10 km" oraz 21. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach