Analiza porównawcza

Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach

 


Różnice czasów na punktach pomiarowych

 
Koseski Marcin: 0:00:00 0:00:00 [0:00:00] 05:27:02 05:27:02 [+00:00:00] 11:21:57 11:21:57 [+00:00:00] - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : --
Koseski Marcin:

Wykres przedstawia różnicę czasu na punktach pomiarowych w stosunku do pierwszego zawodnika (oznaczonego na niebiesko).
Czas "ujemny" oznacza, że porównywany zawodnik na punkcie pomiarowym miał przewagę, a czas "dodatni", że stratę w stosunku do osoby oznaczonej na niebiesko.


Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Koseski Marcin: 50 [65,34%] 51 [66,67%] 40 [52%] 41 [53,34%] - - - - - - - -
Koseski Marcin: