Analiza porównawcza

Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach

 


Różnice czasów na punktach pomiarowych

 
Muciok Arkadiusz: 0:00:00 0:00:00 [0:00:00] 05:50:34 05:50:34 [+00:00:00] 12:38:34 12:38:34 [+00:00:00] - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : --
Muciok Arkadiusz:

Wykres przedstawia różnicę czasu na punktach pomiarowych w stosunku do pierwszego zawodnika (oznaczonego na niebiesko).
Czas "ujemny" oznacza, że porównywany zawodnik na punkcie pomiarowym miał przewagę, a czas "dodatni", że stratę w stosunku do osoby oznaczonej na niebiesko.


Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Muciok Arkadiusz: 63 [82,67%] 62 [81,34%] 55 [72%] 54 [70,67%] - - - - - - - -
Muciok Arkadiusz: