Analiza porównawcza

Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach

 


Różnice czasów na punktach pomiarowych

 
Zubkiewicz Paweł: 0:00:00 0:00:00 [0:00:00] 04:45:24 04:45:24 [+00:00:00] - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : --
Zubkiewicz Paweł:

Wykres przedstawia różnicę czasu na punktach pomiarowych w stosunku do pierwszego zawodnika (oznaczonego na niebiesko).
Czas "ujemny" oznacza, że porównywany zawodnik na punkcie pomiarowym miał przewagę, a czas "dodatni", że stratę w stosunku do osoby oznaczonej na niebiesko.


Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Zubkiewicz Paweł: 25 [32%] 24 [30,67%] - - - - - - - - - -
Zubkiewicz Paweł: