Analiza porównawcza

Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach

 


Różnice czasów na punktach pomiarowych

 
Meissner Paweł: 0:00:00 0:00:00 [0:00:00] 04:18:57 04:18:57 [+00:00:00] 09:27:27 09:27:27 [+00:00:00] 14:49:43 14:49:43 [+00:00:00] - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : --
Meissner Paweł:

Wykres przedstawia różnicę czasu na punktach pomiarowych w stosunku do pierwszego zawodnika (oznaczonego na niebiesko).
Czas "ujemny" oznacza, że porównywany zawodnik na punkcie pomiarowym miał przewagę, a czas "dodatni", że stratę w stosunku do osoby oznaczonej na niebiesko.


Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Meissner Paweł: 11 [13,34%] 12 [14,67%] 13 [16%] 14 [17,34%] 14 [17,34%] 15 [18,67%] - - - - - -
Meissner Paweł: