Analiza porównawcza

Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach

 


Różnice czasów na punktach pomiarowych

 
Łukasiak Sylwester: 0:00:00 0:00:00 [0:00:00] 05:05:23 05:05:23 [+00:00:00] 10:52:48 10:52:48 [+00:00:00] - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : --
Łukasiak Sylwester:

Wykres przedstawia różnicę czasu na punktach pomiarowych w stosunku do pierwszego zawodnika (oznaczonego na niebiesko).
Czas "ujemny" oznacza, że porównywany zawodnik na punkcie pomiarowym miał przewagę, a czas "dodatni", że stratę w stosunku do osoby oznaczonej na niebiesko.


Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Łukasiak Sylwester: 31 [40%] 32 [41,34%] 29 [37,34%] 30 [38,67%] - - - - - - - -
Łukasiak Sylwester: