Analiza porównawcza

Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach

 


Różnice czasów na punktach pomiarowych

 
Pawłowski Tomasz: 0:00:00 0:00:00 [0:00:00] 05:17:17 05:17:17 [+00:00:00] - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : -- - : -- : --
Pawłowski Tomasz:

Wykres przedstawia różnicę czasu na punktach pomiarowych w stosunku do pierwszego zawodnika (oznaczonego na niebiesko).
Czas "ujemny" oznacza, że porównywany zawodnik na punkcie pomiarowym miał przewagę, a czas "dodatni", że stratę w stosunku do osoby oznaczonej na niebiesko.


Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Pawłowski Tomasz: 43 [56%] 42 [54,67%] - - - - - - - - - -
Pawłowski Tomasz: