Analiza porównawcza

Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach